PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

14 mei 2005

Echt waar

Helse pijnen schieten door mijn lichaam en in een roes van verstomming probeer ik mezelf terug denkend te krijgen. Ik weet niet wat ik eerst moet doen, kijken naar wat er juist gebeurde of nog meer in elkaar krimpen van de pijnscheuten. Het einde lijkt wel nabij wanneer het plots langzaam terugtrekt. Nu, 20 minuten later is er een blijvende pijn, maar ze is draaglijk. Nooit wil ik nog zoiets meemaken.

Het doet verdomme veel pijn om met je elleboog tegen een oude printer te stoten met heel je gewicht.