PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

19 juni 2005

Plan PJ

Als u een nonkel, tante, buurman of kennis hebt uit de nationale politiek of het hoger onderwijs, stuur hem/haar even langs. Ik heb de oplossing voor elk financiëel probleem in België.

Geconcentreerd op mijn 'cursus' sociologie kwam ik tot de volgende conclusie:
professoren en lectoren verdienen niet slecht. Ergens is dit logisch want ze dragen enorm veel kennis over aan hun studenten (alhoewel hier ook uitzonderingen op zijn). Een ongewenst neveneffect is vaak dat hun cursussen onleesbaar en onbegrijpelijk zijn. Dit verlaagt het slaagcijfer, niet door een gebrek aan kennis maar een gebrek aan leesbaarheid.

Daarom doe ik nu een oproep aan elke lesgevende kracht in het onderwijs met onbegrijpelijke cursussen: schakel een journalist in! Ze zijn getraind op het leesbaar maken van onleesbare teksten en verdienen hier niet eens zoveel aan. Door een deel van het docentenloon aan de journalisten over te hevelen (in ruil voor de 'vertaling'), maakt dit de wereld een pak socialer. Maar er zijn veel meer gevolgen die de toekomst van ons land kunnen veranderen...

Studenten krijgen aangename leesbare (lees: 'leukere') cursussen om te blokken --> hoger slaagcijfer --> meer mensen met een hoger diploma --> meer Belgen in internationale topfuncties --> België niet als centrum van Europa maar als wereldcentrum --> meer geld van het buitenland naar België --> staatschuld opgelost en op termijn elk financiëel probleem van de baan.

Uiteraard heb ik dit plan niet zomaar ontworpen. Als toekomstig journalist hoop ik mijn graantje mee te pikken. Laat dit plan van buitengewoon inzicht vanaf nu door het leven gaan als "plan PJ" (NIET afkorten als pépé -of pipi in het engels- ). Zo heeft mijn naam (of toch mijn afkorting) ook zijn faam.
Ondertussen zijn we 3 weken ver in de examens met nog 3 vakken te gaan. Wieweet los ik morgen de hongersnood niet op. Verwacht wel niet teveel, ik ga mij pas na de zomer op wereldvrede concentreren.

Any questions? Terug naar uw boeken dan en droom van die betere wereld met leesbare, begrijpelijke cursussen!