PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

19 juli 2005

Schat ik heb hoofdpijn

Er staan 3 onafgewerkte blogstukjes klaar om hier te zetten. Ik ben dus wel degelijk terug van vakantie (en al aan het werk bij DHL).But at the moment I am NOT a f*cking mood to write decent bullshit.