PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

09 februari 2006

Britse vaardigheden

Britse bedrijven zeggen dat een groot deel van de pas afgestudeerden niet kwalificeren voor de meeste jobs. Omdat studenten zich blindstaren op het diploma, verwaarlozen ze andere activiteiten waar ze vaak dingen bijleren die ook wel hun nut hebben in het bedrijfsleven. Sporten, scouts/chiro, vrijwilligerswerk, zelfs een occasioneel cafébezoek is goed om je sociale vaardigheden te ontwikkelen. Die vaardigheden pas je later bewust en onbewust toe bij het geven van presentaties of zelfs in korte gesprekjes met je collega's. Spijtig genoeg concentreren de Britse studenten zich vooral op hun diploma waardoor al de rest wordt vergeten.

Laat u door deze boodschap inspireren: ga op café en oefen daar alvast uw sociale vaardigheden. Als het niet wil vlotten mag u altijd gebruik maken van de hulpmiddelen Stella, Jupiler of Duvel. Hou er wel rekening mee dat dit slechts tijdelijke hulpmiddelen zijn. Op de werkvloer moet het met water lukken.

Maar even terug over de Britten. Het is daar blijkbaar geen probleem om in je eigen dialect iemand te woord te staan. Voor Britten onder elkaar is dat doorgaans geen probleem, mits een occasionele "watte?" versta ik onze Limburgse, Antwerpse of West-Vlaamse medemens ook. Britten daarentegen versta ik niet aan de telefoon, zeker niet als het onderwerp wat afwijkt van een doorsnee gesprek. Het viel me vanmiddag opnieuw op toen ik enkele uren na mijn mondeling examen Engels, een Engelse helpdesk contacteerde. De vrouw was “vewy sowwy” maar veel hulp was er niet te vinden bij de desk.

----------------------------
Woord van de dag
Helpdesk: Desk waar je om hulp vraagt. Spreekt verschillende talen, meestal door elkaar en heeft -net zoals mooie vrouwen- de eigenschap vaak onbereikbaar te zijn.
----------------------------