PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

02 september 2006

Het stinkt hier

Neen.
Geen hamburgers of bierscheten,
het gaat hier over rechts angstzweet.

Kristof (aka Var) maakt hier een interessante melding van het literaire luik van 0110. Zo ben ik ook eens op de open brief van Filip Dewinter gestoten...

Dewinter haalt hier kiezers en partij grondig door elkaar. Een concert tegen het VB is geen concert tegen hun kiezers. Kiezers worden vervolgens fans van de 0110-artiesten. Van fans kent u de rechte lijn: kopers = inkomsten. Dit is geen open brief maar een open dreigbrief.
"Ga zingen op 0110 en je verliest één miljoen klanten" Welkom in 1938 2006.

Vertel ik iets nieuws? Neen. Wat misschien nog niet zo luid werd gezegd is dat het VB bang lijkt. De 24 uren van het VB als offensief, open brieven van Dewinter en Francis Van den Eynde zijn een zwakke poging om anderen bang te maken. Tegelijk beseffen ze dat ze de antipolitieke kiezer deze keer kunnen kwijtspelen... Aan nen Antwerpse zanger dan nog.

Ik ken mensen die op het VB stemmen zonder dat ze echt onverdraagzaam zijn. Random selection, why not, huidige burgemeester beu, mijn lief heeft het uitgemaakt whatever... Het VB weet dat ze deze antipolitieke mensen aantrekt en dat Barman ze op dit moment een mooier alternatief toont.