PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

06 augustus 2007

Technische storing

Ik ben in mijn gat gebeten. Gezien de honger in de wereld en de omvang van mijn gat is dat niet zo onlogisch, maar vandaag was het Mieke Van Hecke die een serieuze hap nam.

Mieke Van Hecke is directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, in het kort VSKO. In De Morgen zei ze dat ze liever meer aso-studenten in het lager- en kleuteronderwijs zag stappen. Op dit moment zijn het vooral studenten uit tso (50 %) en in mindere mate bso (20 %) die voor de opleiding kiezen.
U ruikt al in welke richting ik ga zeiken? Nog één quote en ik steek van wal
"Ouders verwachten een individuele aanpak voor hun kinderen en dat vraagt een hoge mate van professionaliteit", aldus Van Hecke.
Van Hecke suggereert dus dat een tso-diploma minder professioneel is?

Beste mevrouw Van Hecke, ik vind zelfs geen uitspraak om deze onzin mee te vergelijken. U zegt hier dat u liever aso-studenten voor de klas ziet staan omdat ze professioneler zijn. Dit is een belediging voor mij en iedereen die ooit een tso-student als werknemer zal hebben.
Voor alle duidelijkheid, half september begin ik als journalist en ik ambieer daar geen opleiding tot kleuterleider bij. Gemakshalve denk ik wel even dat mijn toekomstige job even moeilijk/makkelijk/professioneel is als dat van een kleuterleider of leerkracht lager onderwijs.

Eerst en vooral, wie een diploma hoger onderwijs haalt, is normaalgezien bekwaam om de jobs gekoppeld aan het diploma uit te voeren. U vraagt toch ook niet aan uw dokter of hij onderscheiding had?

Ten tweede krijgen studenten uit het aso een heel breed aanbod. Helaas is die brede waaier aan leerstof zelden volledig. In het technisch onderwijs krijgen studenten een afgewerkte opleiding met de redenering dat deze mensen klaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.
Bijgevolg ben je met een aso-diploma bijna verplicht verder te studeren -en te slagen- want wat doe je met een diploma latijn-wiskunde als unief of hogeschool plots tegenslaat?

Ik heb het te vaak gezien. Ambitieuze mensen die plots niet verder geraakten. Of het nu aan hun capaciteiten, interesses of andere zaken lag, ze moesten afhaken en terugvallen op een opleiding die nog lang niet afgewerkt was. Zelfs blind typen hadden ze niet geleerd.

Laten we even to the point komen. Aso, tso en bso zijn verschillende niveaus en als er iets is waar ik eerstgenoemde voor benijd, dan is het wel dat ze op zestienjarige leeftijd al leerden grote blokken informatie te verwerken. Die blokreflex is er bij mij nooit ingeraakt. Dat wil echter niet zeggen dat de rest uit een bende incompetente losers bestaat. Wie een diploma krijgt, krijgt de erkenning dat hij/zij in staat is om een job uit te oefenen. Als die mensen dan nog worden aangenomen en -wonderbaarlijk- hun job nog eens uitstekend doen, moet er dan gevraagd worden om meer aso-studenten in die richting?

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous Anoniem said...

En groot gelijk hebt ge. Alle respect voor de job, die zeker allerlei competenties en vaardigheden vereist, maar wie gaat er nu ASO volgen vanuit het idee daarna kleuterleidster te worden?? En ASO op zich is maar een halve opleiding, die enkel enige algemene kennis garandeert, en niet of iemand nu wel of niet competent is om les te geven...

woensdag, augustus 08, 2007 6:32:00 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Het is absurd om een verschil te maken tussen aso en tso/bso. ik ken menswetenschappers die een pak dommer zijn dan mensen van stw. Ik begrijp dat Van Hecke bezorgd is om haar katholieke zieltjes. Als ze nu eens leerkrachten uit het gemeenschapsonderwijs zou toelaten zou ze zien dat die studenten wel capabel zijn...

woensdag, augustus 08, 2007 9:56:00 p.m.

 

Een reactie posten

<< Home