PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

10 juli 2008

Update: corruptie in Aarschot

Het nadeel van zo'n stevige posts als de vorige is dat het nieuws vaak al verandert tegen dat het online komt.

Schepen Els Vinckx gaat toch ontslag nemen. Maar het probleem is daarmee niet van de baan. Vinckx is vooral veroordeeld voor medeplichtigheid, lees: het niet melden van het gesjoemel.

Voor Herman '18 maanden voorwaardelijk' Pelgrims citeer ik graag een stukje uit dit artikel.
Pelgrims wordt beticht van gesjoemel met openbare aanbestedingen voor stedelijke sportinfrastructuur. Als schepen van Sport zou hij in de periode 1998-2000 een bedenkelijke hoofdrol hebben gespeeld in een dozijn aanbestedingsprocedures. Bij huiszoekingen in 2001 nam het Leuvense parket een aantal fictieve offertes in beslag.

Labels: , ,