PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

19 november 2008

Het Pelgrims privacyprobleem

Weet u nog mijn beklag over de corrupte politici in Aarschot?

Rewind:
*Herman Pelgrims heeft samen met nog een paar andere politici gesjoemeld
*Pelgrims werd veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk en opnieuw veroordeeld in beroep, maar weigerde op te stappen ondanks eerdere beloftes.
-Els Vinckx, medeplichtig, stapte op na felle kritiek.
-Pelgrims stapte een aantal weken later dan toch op 'om gezondheidsredenen', Vinckx werd teruggevraagd (waarom is mij ook nog onduidelijk).

--
Guess what? Herman is back! Of toch back in court.

Volgens Het Nieuwsblad is hij deze keer veroordeeld voor het schenden van de privacywet. Een boete heeft hij echter niet gekregen omdat de wetgeving te onduidelijk is. En daar heb ik toch wel een dubbel gevoel bij.

Enerzijds is Pelgrims al voorwaardelijk veroodeeld tot achttien maanden en een geldboete van een bedrag dat me momenteel niet te binnen schiet. Dat wil zeggen dat een week gevangenis al genoeg was om die 18 maand voorwaardelijk te activeren. U begrijpt mijn standpunt: the man's gotta pay, en publieke 'vernedering' (ik verkies de term aanstellerij) telt niet. Yves Leterme zou op die manier al met dubbele moord kunnen weggeraken.

Anerzijds is de privacywet inderdaad bijzonder complex. Zo heb ik vorige week ontdekt dat elke blogger met een reactieformulier (ook deze dus) zich in principe moet registreren omdat het 'elektronische gegevensverwerking' is. Voor één keer kan ik dus zeggen dat ik het betoog van Pelgrims (of zijn advocaat) begrijp.

Anderzijds² mogen we van een politicus die op dit moment alle rechtsmiddelen uitput om zijn voorwaardelijke veroordeling te ontlopen niet verwachten dat hij wat meer van de wet kent? Zeker als hij lijstjen van verenigingen afprint om ze daarna met een 'stem op mij' folder te spammen.

Labels: , , ,