PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

15 maart 2009

Belangleugens

Geachte heer Dewinter,

Afgelopen vrijdag ontving ik via via een van uw persberichten betreffende uw eis tot "een afdwingbare classificatie- en reguleringssysteem voor gewelddadige games." Hoezeer dit op het eerste zicht geen slecht idee lijkt, heb ik toch enkele bedenkingen bij uw idee. Zoals: waarom heeft u dit idee schaamteloos gepikt van het Europees Parlement? Ik mag er niet aan denken dat elk parlementslid een persbericht uitstuurt als hij/zij ergens het mee eens is.

Maar om tot de kern van de zaak te komen, zijnde uw bericht, zie ik dat u inspeelt op de actualiteit. Ik citeer:
"De jonge dader bleek zich regelmatig met bijzonder gewelddadige multiplayergames in te laten. De moordpartij in Winnenden is het zoveelste geval waaruit blijkt dat vooral jonge spelers niet altijd in staat om bij zeer veelvuldig en intens gamegebruik fictie en realiteit van elkaar te onderscheiden en één van de versterkende elementen kan zijn die leiden tot bijzonder moorddadig gedrag."

Zeer vreemd dat u op het moment van verzending (vrijdagvoormiddag) al kon zeggen dat de dader extreem gewelddadige games speelde. Op dat moment wisten we immers enkel van Counterstrike, een actiespel dat in mijn herinnering als ex-speler niet al te bloeddorstig was. Bovendien legt u onmiddellijk de link tussen de twee, terwijl geen enkele wetenschappelijke studie dat kan bevestigen.

Op zich ben ik niet verbaasd dat politici extreem kort door de bocht gaan zonder enige kennis van zaken. Wel stoor ik me aan uw, hoe zal ik het zeggen, onregelmatigheid.

Toen Hans Van Temsche in 2006 twee allochtonen doodde en één allochtone man verwondde was het motief onmiddellijk duidelijk: haat tegen allochtonen vanuit een extreem-rechtse ideologie. Waarom heb ik u op dat moment niet horen zeggen dat extreem rechts aan banden moet worden gelegd? Sommige mongolen zien inderdaad niet het verschil tussen fictie en realiteit. Maar laat uw populistische lekker bekkende uitspraken nu net perfect gemaakt zijn om de 'minder geschoolde bevolkingsgroepen' aan te sporen tot blinde haat. Dat terwijl u inhakt op een stuk software dat al tien jaar lang miljoenen gamers kan bekoren.

Maar terug naar uw persbericht. U neemt meteen Duitsland als voorbeeld waar vorig jaar volgens u 43 extreem gewelddadige games werden verboden. Dit terwijl België (zoals de meerderheid van de Europese landen) geen enkel spel verbiedt. Kunt u me uitleggen hoe streng we onze gamingwetgeving dan moeten maken? Want als Duitsland al geen drama's kan voorkomen met de strengste wetgeving van Europa, dan wachten ons ongetwijfeld nog meerdere bloedbaden.

----
Uiteraard stoor ik me niet alleen aan Dewinter's pleidooi. De mainstream media kon de afgelopen week niet fel genoeg benadrukken hoe Tim K. 'oefende' met gewelddadige games. Voor een leuk stukje over de stigmatisatie van gamers mag u Els haar column lezen.

Labels: , , , ,