PJ's opinion. My side of the story, my 15 minutes of fame.

05 mei 2014

Electorale schizofrenie

Beste partijvoorzitters en campagneleiders,

Zijn jullie "het alternatief”?

Voor u instemmend knikt daag ik u uit om bovenstaande zin te googelen naar partijgerelatieerde uitspraken. Zelf kom ik uit op de N-VA, op plaats twee staat een uitspraak van Di Rupo maar varianten zijn er genoeg. De aanzet van deze post kwam er door de tweet van CD&V-woordvoerder Marc Paredis* die CD&V als alternatief aanwijst.

Beste partijen, dat er in campagnetermen wat scherper wordt geslogand begrijp ik. Maar leg mij eens uit hoe jullie een alternatief zijn voor wat we (lekker vaag) “de huidige gang van zaken**” of “de andere partijen” noemen. Jullie hebben toch allemaal tenminste één ministerpost gehad in de afgelopen jaren? En dus een beetje kunnen wegen op het regeerakkoord? De drie klassieke partijen leveren zelfs al sinds de Tweede Wereldoorlog non-stop ministers, al dan niet onderbroken voor een wisselplaats op de oppositie.

. Ter info:
  • CD&V zit in de Federale regering en leidt de Vlaamse regering.
  • Open VLD zit in de Federale regering
  • N-VA zit in de Vlaamse regering
  • sp.a zit in de Federale en de Vlaamse regering

Ofwel ben je een alternatief voor het bestaande, ofwel ben je de verderzetting van het bestaande. You can’t have your cake and eat it too. Dat er intern wordt gekibbeld over vernieuwing en er misschien wel de goesting is om veel betere dingen te doen kan ik begrijpen. Maar als kiezer telt voor mij wie er in de regering zit en wat die regering doet. Wilt u mijn stem? Bewijs dan dat uw partij niet verantwoordelijk is voor de afkeer die ik en velen hebben voor het politiek gehakketak dat doorgaans het echte werk overstemt.

Ik heb het woord alternatief de afgelopen weken een paar keer zien passeren en het is altijd spannend om te ontdekken of ik ga rollen met de ogen of vermoeiend ga zuchten. Wat ik er uit afleid is dat wanneer partijen zich als ‘de andere’ opwerpen, ze zelf verdomd goed weten dat er geen vertrouwen is bij de kiezer. Dat vertrouwen was (in mijn geval tenminste) deels teruggekeerd. Ik zie mensen op elk niveau mooie dingen doen en er gebeuren debatten die de hoeksteen van onze democratie vormen.

Maar zodra we afstevenen op een verkiezing verzakken de uitspraken van de voornaamste politici tot een debatcultuur die het niveau van twee zevenjarigen met moeite overstijgt. De ergernis wordt groter als ik nadien merk dat de argumenten van die debatten blijken aan te slaan bij kiezers wiens interesse in politiek even groot is als mijn interesse in de programmatie van Vijftv.

Neen beste partijen. Zo lang je geen volledige legislatuur*** op de oppositiebank hebt gezeten ben je geen alternatief. Je bent een regeringspartij die- niet als enige, maar wel mede- verantwoordelijk is voor de huidige gang van zaken, maar dat liever niet met opgeheven hoofd doet.Disclaimers
*Marc, de kans is groot dat je via een Google Alert op deze blog bent uitgekomen. Rest assured dat ik je niet wil gebruiken als bewust gekozen kanonnenvlees en ik besef dat je tweet licht ironisch was bedoeld. Maar deze blog zat al even in mijn hoofd en jij was in dit geval een mooie aanleiding. No offense intended. 
**Ik laat in het midden of ‘de huidige stand van zaken goed of slecht is. Idem voor het antwoord op de vraag ‘wie dan wel’. Deze blogpost is dus geen endorsement van Groen, Vlaams Belang, PvdA or LDD.
***Een regering van eind 2011 tot begin 2014 is geen volledige legislatuur.